Diabeteskampen

torsdag, 12 december 2019.

Vi önskar alla en God Jul & ett Gott Nytt år! Nordic Eye stöttar Diabeteskampen. Tillsammans för ett friskare liv och en framtid utan diabetes. 

Diabeteskampen